Kézikönyv

Szentgyörgyi, Árpád

Szedicomp Kft.

Üdvözöljük!

A kézikönyv még nem teljes körű és szerkesztés alatt áll jelenleg is.

Javasoljuk a Firefox böngésző használatát! Jobban mutatja az oldalt.

Amennyiben még csak most kezd ismerkedni az Ariadne programmal javasoljuk, hogy a Túlélő készlet fejezettel kezdjen.

Ajánljuk figyelmébe az általános kezelésről szóló kézikönyvet, amely teljes mélységében tárgyalja a program kezelés olyan technikáit, amelyek a program minden moduljában is azonos. Jelen kézikönyvben a hangsúly az egyházközségi adminisztráció ismertetésén van. Az egyes feladatok végrehajtásához szükséges általános ismeretekre is kitérünk, de csak alap szinten.

A kézikönyv két változatban készül az interaktív böngészésre és a nyomtatásra optimalizálva.


Tartalom

Aktuálitások
1. Az új gazdálkodásról szóló törvény
1.1. Hagyományos, egyszeres könyvelés
1.2. Kettős könyvelés
2. Év vége és kezdete
2.1. Hova lett a tavalyi könyvelésem?
2.2. Le kell-e zárnom az előző évet új indítása előtt?
2.3. Előző évi maradvány, nyitó pénzkészlet felvétele
Általános kezelés
Túlélő készlet
1. Hogy kaphatok segítséget?
2. Hogy fogjak neki?
2.1. Telepítés
3. Hívek nyilvántartása egyszerűen
3.1. Új egyháztag felvétele
3.1.1. Név
3.1.2. Cím
3.1.3. Egyháztag státusz
3.2. egyháztagok megkeresése
3.2.1. Egyháztag lista szűkítése
4. Könyvelési alapok
4.1. Pénzügyi alapbeállítások
4.2. Alapbizonylatok könyvelése
4.2.1. Papír pénztárbizonylat könyvelése
4.2.2. Bankszámlakivonat könyvelése
4.2.2.1. A bankszámlakivonat adatai
4.2.2.2. Az adatbevitel befejezése
Újdonságok
1. Program frissítés
2. 2010. évi verzió újdonságai
2.1. Egygombos év nyitás
2.2. Családi pénzügyi kimutatás
2.3. Egyszerűsített zárszámadás nyomtatás
2.4. Táblázatos bizonylat könyvelés
2.5. Egyszerűsített választójegyzék összeállítás
2.6. Szűkített egyháztag adatlap nyomtatás
2.7. Partner átalakítása egyháztaggá egy kattintással
2.8. Egyháztag adatok összevonása
2.9. Boríték nyomtatási paraméterek állíthatók
2.10. Családi nyilvántartókönyv új formátum
2.11. Rendszer karbantartás
3. 2009. évi verzió újdonságai
Egyházközségi tagok nyilvántartása
1. Egyházközségi tagok adatai
2. Egyháztagok műveletei
Gyülekezeti élet
1. Választójegyzék
1.1. Választójegyzék ablak
1.2. Választójegyzék létrehozás
1.3. Egyszerűsített választójegyzék összeállítás
1.4. Egyéb műveletek a választójegyzékkel
1.4.1. Módosítás, tag hozzáadása és törlése
1.4.2. Nyomtatás
1.4.3. Törlés
A 2013. évi gazdálkodásról szóló törvényhez kapcsolódó funkciók
1. Beállítások
1.1. Jogcímek
1.2. Értékpapír, befektetések
2. Könyvelés
2.1. Leltár
2.1.1. Nyitó leltár felvétele
2.2. Tartozások
2.3. Befektetés, értékpapír könyvelés
2.4. Mérleg és eredménylevezetés kiegészítés
2.5. Mérleg és eredménylevezetés nyitó
3. Jelentések
3.1. Előfeltételek
3.2. Jelentés elkészítése
3.3. Eredménylevezetés
3.4. Mérleg
Könyvelés, pénzügy
1. Egyházi jelentések
1.1. Zárószámadás
1.1.1. Év végi zárszámadás
1.1.2. Évközi és „munka” zárószámadás nyomtatása
1.1.3. Zárószámadás exportálása
2. Pénzforgalom könyvelése
2.1. Bankszámla kivonatok könyvelése
3. Beállítások
3.1. Könyvelési év
3.1.1. Új év nyitása
3.1.2. Könyvelési időszak beállítása
3.2. Jogcímrend
3.2.1. Könyvelhetőség és alábonthatóság beállítása
3.2.2. Új részjogcím létrehozása
3.3. Házipénztár és bank beállítások
3.4.
4. Főkönyvi könyvelés
4.1. Beállítások
4.1.1. Számlatükör
4.1.1.1. Főkönyvi számlaszám felvétele és módosítása
4.1.1.2. Könyvelhetőség állítása
4.1.1.3. Számlatükör másolása
4.1.2. Házipénztár és bank beállítások
4.1.3. Egyházi jogcímek és számlatükör összerendelése
4.1.4. Számla könyvelés beállítások
4.2. Könyvelés
4.2.1. Pénzügyi bizonylatok könyvelése
4.2.2. Számla könyvelés
4.3. Átállás főkönyvi könyvelésre
Partner nyilvántartás
Számlázás
1. Kimenő számla példányszámának beállítása
Üzemeltetés
1. Program frissítés
1.1. Frissítési előkészületek
1.2. A frissítés
1.3. Utómunka
Program leltár
1. Alap funkciók
1.1. Egyháztag alapnyilvántartás
1.1.1. Egyháztagok alap adatainak nyilvántartása
1.1.2. Új egyháztag felvétele
1.1.3. Egyháztag adatainak módosítása
1.1.4. Egyháztag törlése
1.1.5. Egyháztagok keresése az alap adatok szerint
1.1.6. Egyháztag nyomtatások
1.1.6.1. Kis boríték címzés
1.1.6.2. Adatlap nyomtatás
1.2. Alap könyvelés
1.2.1. Egyszerűsített (táblázatos) könyvelés
1.2.2. Alap bizonylat könyvelés
1.2.2.1. Papír pénztárbizonylat könyvelés
1.2.2.2. Bank könyvelés
1.2.3. Pénztárkönyv nyomtatás
1.2.4. Zárszámadás nyomtatás
1.3. Egyszerű választójegyzék
1.3.1. Választójegyzék automatikus összeállítás
1.3.2. Választójegyzék nyomtatás
1.4. Üzemeltetés
1.4.1. Adatmentés
1.4.2. Program frissítés
1.5. Általános alap kezelési technikák
1.5.1. Adat export táblázatkezelő felé
1.5.2. Szűrés tetszőleges adat szerint
1.5.3. Nyomtatási listák tetszőleges szűrés szerint
1.5.3.1. Tetszőleges időszakra lekérhető listák
2. Program változatok
2.1. Egyházközségi egyszeres könyveléssel
2.2. Egyházközségi kettős könyveléssel
2.3. Társegyházközségi
2.4. Egyházmegyei program
2.4.1. Névjegyzék
2.4.2. Iktatás
2.4.3. Leltár
2.4.4. Egyházmegyei könyvelés
2.4.5. Egyházközségi jelentések kezelése
2.4.5.1. Jelentések iktatása
2.4.5.2. Jelentések összesítése
2.5. Intézményi program
2.6. Alapítványi program
3. Egyháztag nyilvántartás
3.1. Egyháztagok alap adatainak nyilvántartása
3.2. Egyháztag adatainak nyilvántartása
3.2.1. Egyháztagok csoportosítása
3.2.1.1. Levelezési listák
3.2.1.2. Státusz
3.2.1.3. Egyházközségi csoportok
3.2.1.4. Járulék kategóriák
3.2.1.5. Foglalkozás
3.2.1.6. Saját kategóriák létrehozása
3.2.2. Lazán kapcsolódó személyek nyilvántartása
3.3.
3.4. Fénykép csatolás egyháztaghoz
3.5. Egyháztag adatbeviteli mód meghatározása
3.6. Egyháztagok megjelenítése
3.6.1. Egyháztagok táblázat
3.6.1.1. Egyháztagok sorba rendezése
3.6.1.2. Oszlopok elrejtése, felfedése
3.6.1.3. Oszlopsorrend beállítása
3.6.2. Egyháztag adatlap
3.7. Egyháztag keresése
3.7.1. Név és része szerint
3.7.2. Születési dátum hónapja szerint
3.7.3. Születési dátum tól-ig
3.7.4. Évfordulóra keresés
3.7.5. Státusz szerint
3.7.6. Csoport tagság szerint
3.7.7. Befizetés szerint
3.8. Egyháztag nyomtatások, listák
3.8.1. Adatlap nyomtatás
3.8.2. Cím és telefonszám lista
3.8.3. Család lista
3.8.4. Családi befizetési lista
3.8.5. Részletes egyháztag lista
3.8.6. Boríték nyomtatás
3.8.6.1. Kis boríték
3.8.6.2. A5 boríték
3.8.6.3. A4 boríték
3.8.6.4. Adományos boríték
3.8.6.5. Családi boríték
3.8.6.6. Boríték margó állítás
3.8.7. Ajánlott levél feladóvevény nyomtatás
3.8.8. Listák nyomtatása tetszőleges csoportnak
3.9. Többszörösen rögzített egyháztagok összevonása
3.10. E-mail küldés egyháztagnak
3.11. Választójegyzék generálás
3.12. Halálozás rögzítése
3.13. Adatátadás már programok felé
3.13.1. Név és cím másolása vágólapra
3.13.2. Egyháztag adatok exportálása táblázatkezelő programba
3.14. Közvetlen adatbevitel egyháztaghoz
3.14.1. Befizetés rögzítés
3.14.2. Feladat felvétele
3.14.3. Irat iktatás
3.14.4. Esemény rögzítés
3.14.5. Kimenő számla készítés
4. Könyvelés
4.1. Egyszerűsített egyházközségi könyvelés
4.1.1. Pénztár és bank közvetlen könyvelése pénztárkönyvbe
4.1.2. Pénztárkönyv nyomtatás
4.1.3. Egyszerűsített zárószámadás nyomtatás
4.2. Egyszeres könyvelés
4.2.1. Pénztár könyvelés
4.2.1.1. Több pénztár kezelése
4.2.1.2. Járulék beszedőkkel elszámolás
4.2.1.3. Papíron kiállított bizonylat könyvelése
4.2.1.3.1. Pénztárbizonylat adatai
4.2.1.3.2. Bizonylat rögzítés
4.2.1.3.3.
4.2.1.3.4. Könyvelés módosítás
4.2.1.3.5. Könyvelés lezárás
4.2.1.4. Könyvelés bizonylat kiállítással együtt
4.2.2. Bankszámla kivonat könyvelése
4.2.2.1. Bizonylat rögzítés
4.2.2.2. Bankszámlakivonat ellenőrzése
4.2.2.3. Könyvelés módosítás
4.2.2.4. Könyvelés lezárás
4.2.3. Belső pénzmozgások könyvelése
4.2.3.1. Lekötések és feloldások könyvelése
4.2.3.2. Készpénz felvétel és befizetés könyvelése
4.3. Pénztárbizonylatok kiállítása
4.3.1. Bevételi pénztárbizonylat
4.3.2. Kiadási pénztárbizonylat
4.3.3. Pénztárbizonylat módosítása nyomtatás előtt
4.3.4. Pénztárbizonylat nyomtatás
4.3.4.1. Pénztárbizonylat próba nyomtatás
4.3.4.2. Pénztárbizonylat másolat nyomtatás
4.4. Pénzügyi jelentések
4.4.1. Pénztárkönyv
4.4.2. Költségvetés
4.4.3. Zárószámadás
4.4.3.1. Egyszerűsített zárószámadás
4.4.3.2. Időszaki zárószámadás
4.4.3.3. Rész zárószámadás
4.4.3.4. Társegyházközségi zárószámadás
4.4.4. Pénzkészlet jelentés
4.4.5. Időszaki pénztárjelentés
4.5. Költségvetés készítés
4.6. Számlázás
4.7. Kettős könyvelés
4.8. Könyvelési beállítások
4.8.1. Könyvelési év
4.8.1.1. Könyvelési jogcímek
4.8.1.1.1. Jogcím átnevezése
4.8.1.1.2. Jogcím alábontása
4.8.1.1.3. Könyvelhetőség változtatása
4.8.1.2. Házipénztárak
4.8.1.3. Bankszámlaszámok
5. Iktatókönyv
5.1. Alap iktatókönyvi funkciók
5.1.1. Iktatókönyvi alapadatok
5.1.2. Iktatás
5.1.3. Boríték nyomtatás címzettnek
5.1.4. Keresés az iktatókönyvben
5.1.5. Iktatókönyv nyomtatás
5.2. Iktatókönyvi adatok
5.2.1. Iktatószám automatikus generálás
5.2.1.1. Alszámos iktatás
5.2.1.2. Iktatókönyv szerinti iktatószám
5.2.1.3. Kapcsolódó ügy szerinti iktatószám
5.2.2. Iratok csoportosítása
5.3. Elektronikus dokumentum (fájl) kezelés
5.3.1. Fájl csatolás
5.3.2. Fájl gyors nézet
5.3.3. Fájl küldése e-mailben a címzettnek
5.3.4. Fájl megnyitása szerkesztésre
5.3.5. Fájlt tartalmazó mappa megnyitása
5.3.6. Fájl csatolás megszüntetése
5.4. Irat generálás
5.4.1. Válasz irat iktatás generálás
5.4.2. Következmény irat generálás
5.5. E-mail küldés érintetteknek
5.5.1. E-mail küldés feladónak
5.5.2. E-mail küldés címzettnek
5.6. Feladat kiadás irathoz
5.7. Keresés az iktatókönyvben
5.7.1. Időszak szerint
5.7.2. Csoportosító adatok szerint
5.7.3. Feladó, címzett, ügyintéző szerint
5.7.4. Irat állapota, sürgősség szerint
5.7.5. Egyéb adatok szerint
5.8. Adatok exportálása táblázatkezelő programba
6. Társegyházközségek
6.1. Táregyházközségek adatainak felvétele
6.2. Egyháztag besorolás
6.3. Könyvelés megosztása társegyházközségenként
6.4. Költségvetés és zárszámadás társegyházközségenként
6.5. Leltár társegyházközségenként
7. Anyakönyvek, gyülekezeti alkalmak
7.1. Keresztelések
7.1.1. Keresztelések adatai
7.2. Esküvők
7.3. Konfirmáció
7.4. Temetés
7.5. Látogatás
7.6. Istentisztelet
7.6.1. Istentiszteleti alkalmak alap adatai
7.6.2. Istentiszteletek egyéb adatai
7.7. Egyéb gyülekezeti alkalmak
7.7.1. Szabadon definiálható esemény típus
8. Határidő napló
9. Leltár
9.1. Kölcsönzés
10. Általános névjegyzék és partner kezelés
10.1. Egyházközségi csoportok
10.2. Hittancsoportok
10.3. Egyházközségek
10.4. Lelkipásztorok
10.5. Bankok
10.6. Cégek
11. Választójegyzék
11.1. Választójegyzék összeállítása
11.1.1. Választójegyzék egyszerű összeállítása
11.1.2. Választójegyzék összeállítás egyedi szabály szerint
11.2. Választójegyzék módosítás
11.3. Választójegyzék nyomtatás
11.3.1. Választójegyzék nyomtatási forma beállítása
12. Útnyilvántartás
13. Kanonika vizitáció, Adattári jelentés
14. Temető adminisztráció
14.1. Sírhelyek
14.1.1. Sírhelyek adatai
14.2. Elhunytak
14.3. Sírhely megváltások
14.4. Digitális térkép kezelés
14.4.1. Térkép és sírhely adatbázis együttműködése
14.4.1.1. Térkép elem hozzárendelése sírhely adathoz
14.4.1.2. Sírhely adat kiválasztása térkép alapján
14.4.1.3. Sírhely megmutatása a térképen
14.4.1.3.1. Sírhely színezése megváltottság szerint
14.4.2. Térkép megjelenítés
14.4.2.1. Nagyítás, kicsinyítés
14.4.2.2. Mozgás
14.4.2.3. Többszörös kijelölés
14.4.2.4. Megjelenítési állapot mentése
14.4.2.5. Térkép nézet beállítása mentett állapotra
14.4.2.6. Rétegek megjelenítése-elrejtése
14.5. Temető nyomtatványok
14.6. Temető beállítások
14.6.1. Temetők
14.6.2. Parcellák
14.6.3. Megváltási díjak
14.6.4. Sírhely színek
15. Általános funkciók
15.1. Infrastruktúra
15.1.1. Egy gépes működés
15.1.2. Több gépes kapcsolat nélküli működés
15.1.3. Hálózatos működés
15.1.4. Internetes felület
15.2. Adat biztonság
15.2.1. Adat mentés
15.2.2. Adat visszaállítás
15.3. Adat hordozás
15.4. Program frissítés
15.4.1. Program verzió frissítés
15.4.2. Ad-hoc frissítés
15.5. Program áttelepítés
16. Folyamatban lévő fejlesztések
16.1. Telefon flotta
16.2. Presbiteri gyűlések jegyzőkönyvei, határozatai
16.3. Hirdetési könyv
16.4. WEB portál
16.5. Bérszámfejtés