4.2. Egyszeres könyvelés

4.2.1. Pénztár könyvelés

4.2.1.1. Több pénztár kezelése

4.2.1.2. Járulék beszedőkkel elszámolás

Egy bevételi pénztárbizonylaton lehet a nyugta ellenében átvett egyházfenntartói járulékokat, az egyháztagokra könyvelni.

4.2.1.3. Papíron kiállított bizonylat könyvelése

4.2.1.3.1. Pénztárbizonylat adatai
Bizonylat kelte

Házipénztár

Befizető / felvevő

Bizonylat tételei

Összeg

Jogcím

Befizető / felvevő

amennyiben eltér a bizonylat fejében megadottól

Megjegyzés

Könyvelési megjegyzés

az adatbevitel lezárta után is módosítható

Kapcsolódó ügy

Kapcsolódó esemény

4.2.1.3.2. Bizonylat rögzítés

4.2.1.3.3.

4.2.1.3.4. Könyvelés módosítás

4.2.1.3.5. Könyvelés lezárás

4.2.1.4. Könyvelés bizonylat kiállítással együtt

4.2.2. Bankszámla kivonat könyvelése

4.2.2.1. Bizonylat rögzítés

4.2.2.2. Bankszámlakivonat ellenőrzése

4.2.2.3. Könyvelés módosítás

4.2.2.4. Könyvelés lezárás

4.2.3. Belső pénzmozgások könyvelése

4.2.3.1. Lekötések és feloldások könyvelése

4.2.3.2. Készpénz felvétel és befizetés könyvelése