1. Választójegyzék

Az Ariadne program az egyházközség választó tagjairól a névjegyzéktől különálló nyilvántartást vezet. Ennek lényege, hogy a névsorból a feltételeknek eleget tevő gyülekezeti tagokat minden évben egy-egy különálló listába másolja a program. A listák összeállítását automatizálni lehet a programmal, illetve egyedileg is lehet módosítani, hozzáadni vagy kivenni személyeket.