6.4. Költségvetés és zárszámadás társegyházközségenként