3.2. Egyháztag adatainak nyilvántartása

Az alap adatok mellett:

Alap adatok

Az alap funkciókban felsoroltak

Név

Cím

Telefonszám

Státusz

Családtagok

Levelezési lista

E-mail cím

Név alkatrészei

Titulus

dr, ifj, özv, stb.

Keresztnév

Középső név

Névtől eltérő megszólítás a borítékon

Névhez illesztett utótag a borítékon

Második és további címek

cím típus

Második és további telefonszámok

telefonszám típus

Családi kapcsolatok

Házastárs

Szülő

Boríték címzésben feltüntetendő további személyek

Családi állapot

Születési adatok

Születési dátum

Születési hely

Születési (leánykori) név

Anyja neve

Egyházi adatok

Egyházközségben betöltött szerep (státusz)

presbiter, választó, gondnok

Keresztelés

Konfirmálás

Lelkipásztori látogatások

Gyülekezeti közösségi tagság

presbitérium, hittancsoport

Egyházfenntartói járulék gyűjtő

Egyházfenntartó járulék kategória

aktív, tanuló, nyugdíja, munkanélküli

Saját kategóriák is létrehozhatók.

Patrónus

Vallás

Egyéb adatok

Iskolai végzettség

Foglalkozás

Beosztás

Adóazonosító szám

Adóazonosító jel

Bankszámlaszám

Halálozási adatok

Halálozási dátum

Sírhely

Halál oka

3.2.1. Egyháztagok csoportosítása

3.2.1.1. Levelezési listák

3.2.1.2. Státusz

presbiter, gondnok, választó, elhunyt, elköltözött,

3.2.1.3. Egyházközségi csoportok

3.2.1.4. Járulék kategóriák

3.2.1.5. Foglalkozás

3.2.1.6. Saját kategóriák létrehozása

Tetszőleges levelezési listák, státuszok

Minden saját kategória szerint lehet keresni.

3.2.2. Lazán kapcsolódó személyek nyilvántartása

nem református családtagok, gyerekek, máshová költözöttek, stb.