2. 2010. évi verzió újdonságai

Az Ariadne - Egyházközségi adminisztrációs szoftver immár hat éves története során mindig kiemelt figyelmet fordítottunk az egyházközségek helyi sajátosságaira. A gyülekezeti adminisztráció nagy vonalakban egységes, de kisebb-nagyobb mértékben gyakran előfordulnak helyi vagy tájegységi sajátosságok. Ezt olyan körülményként kezeltük a fejlesztés során, amihez a szoftvernek igazodnia kell, úgy hogy közben a másik fontos követelményt az egységes rendszer igényét se adjuk fel. (Talán a templomok építészetének egyszerre létező egységéhez és különbözőségéhez lehet hasonlítani ebből a szempontból.)

A programban az évek alatt összegyűlt sok helyi tapasztalatból és szokásból kirajzolódtak a leggyakoribb használati módok is. A 2010. évi fejlesztések egyik iránya ezen főcsapás minél kényelmesebben járhatóvá tétele volt. Erre a legjobb példa talán, a választójegyzék, a melynek lett két kattintásos változata, ha csak a korábbi években befizető egyháztagok lehetnek a tagjai.

A fejlesztések másik iránya pont a meglévő funkciók kiegészítése volt alternatív használati módokkal, mint mondjuk az egyszerűsített táblázatos bizonylat könyvelés, amely az egytételes bizonylatok könyvelési sebességét növeli meg jelentősen.

A harmadik csoportja a fejlesztéseknek a hatékonyságot javítják, egyszerűsítik a kezelést. Ilyen pl. az év nyitással kapcsolatos feladatok összevonása az új év felvételébe vagy a kettős könyvelést végzőknél a bizonylat rögzítésével egy időben történő főkönyvi könyvelés.

Újabb funkciók is megjelentek, a támogatási szolgáltatásunkat igénybe vevő felhasználók kéréseinek megfelelően. A lelkipásztori munkát hivatott segíteni pl. az összevont családi pénzügyi kimutatás.

Lássuk ezek után részletesebben is mi változott.