VI. fejezet - Stóla nyilvántartás

A stóla nyilvántartás modul feladata nyilvántartást vezetni a stóla fizetéssel járó eseményekről, illetve a szolgálatban résztvevők szerepéről. Az egyes szerepekhez tartozó járandóságok alapján összesített jelentést készít a program kit, milyen jogcímen, mennyi járandóság illet.

A gyakorlatban kétféle adatkezelési mód bizonyult hasznosnak:

  • Egyszerűsített stóla nyilvántartás:

    kisebb plébániák számára, ahol általában azonos személyek végzik a szolgálatokat. Ebben az esetben egy tetszőleges időszakra szolgálat fajtánként (szentmise, keresztelés, stb.) egy-egy adatbevitel elegendő.

  • Részletes stóla nyilvántartás:

    elsősorban nagyobb plébániák számára, ahol egyébként is vezetik a szolgálatokat a programban és jellemző, hogy azonos szolgálatot alkalmanként mások végeznek (több plébános van). Ekkor minden alkalomhoz külön meg lehet, adni a szolgálatot végző személyeket

Tipp

A két gyakorlat együttesen, keverten is alkalmazható, mikor melyik a hatékonyabb.

A stóla elszámolással kapcsolatos teendők a következők:

  • a díjtáblázat beállítása és karbantartása

  • a stóla események rögzítése részletesen vagy egyszerűsített formában

  • a stóla járandóság megjelenítése és nyomtatása

A stóla elszámolással kapcsolatos műveletek egységesen a főmenüből az Egyházi élet menüpont alatt érthetők el.

VI.1. Beállítások

A kifizethető összegeket a program egy díjtáblázat alapján számítja. A díjtáblázatban meg kell adni minden esemény fajtára és a szolgálatot végzők szerepére, hogy mennyi stóla jár. Pl.: csendes mise - sekrestyésnek - 500,-

A stóla nyilvántartások vezetésekor a program az itt megadott összegeket fogja automatikusan venni.

A műveletet a főmenüből az Egyházi élet - Stóla díjmegosztás menüpont alatt megnyíló ablakban végezheti el.

Itt megtekintheti a már rögzített adatokat, módosíthatja őket, illetve újat vehet fel az Ariadne általános kezelési metódusa szerint.

Az adatok:

Stóla besorolás

a szolgálat besorolása a stóla elszámolás szempontjából. Pl. a mise lehet kétféle is: csendes és orgonás is.

kötelező kitölteni, listából kell választani

Stóla szerep

a szolgálatot végző személy szerepe, pl.: harangozó

kötelező kitölteni, listából kell választani

Összeg

a stóla besorolásban megadott szolgálaton, a szerepben megadott személy járandósága

kötelező kitölteni, listából kell választani

A Stóla díjmegosztás táblázatot egyszer kell kitölteni, és amíg nincs változás az összegekben nincs vele teendőnk.

Lássuk, hogy ennek felhasználásával hogy történik a stóla nyilvántartást vezetése.