X.4.2. Egyszeres könyvelés

Pénztár könyvelés

Több pénztár kezelése

Járulék beszedőkkel elszámolás

Egy bevételi pénztárbizonylaton lehet a nyugta ellenében átvett egyházfenntartói járulékokat, az egyháztagokra könyvelni.

Papíron kiállított bizonylat könyvelése

Pénztárbizonylat adatai
Bizonylat kelte

Házipénztár

Befizető / felvevő

Bizonylat tételei

Összeg

Jogcím

Befizető / felvevő

amennyiben eltér a bizonylat fejében megadottól

Megjegyzés

Könyvelési megjegyzés

az adatbevitel lezárta után is módosítható

Kapcsolódó ügy

Kapcsolódó esemény

Bizonylat rögzítés

Könyvelés módosítás

Könyvelés lezárás

Könyvelés bizonylat kiállítással együtt

Bankszámla kivonat könyvelése

Bizonylat rögzítés

Bankszámlakivonat ellenőrzése

Könyvelés módosítás

Könyvelés lezárás

Belső pénzmozgások könyvelése

Lekötések és feloldások könyvelése

Készpénz felvétel és befizetés könyvelése