X.9.2. Kölcsönök

Bizonylati összeg

Fennálló tartozás

Fizetési határidő

Kölcsön iránya

Forint összeg

Kiegyenlítés dátuma

Kivel szemben áll fen

Kapcsolódó eszköz

Kölcsönjogcím

Teljesítettségi státusz