X.3. Egyháztag nyilvántartás

Különlegességek az Ariadne programban az egyháztagokkal kapcsolatban:

  • boríték címzés

  • családi kapcsolatok kezelése

  • évfordulóra keresés

  • teljes körű adatlap, karton, amely minden vonatkozásban megmutatja, amit az egyháztagról tudni lehet

    családtag, személyes adatok, befizetések, események

  • tetszőleges csoportokba sorolhatók. Egy valaki több csoportnak is lehet tagja.

X.3.1. Egyháztag adatainak nyilvántartása

Az alap adatok mellett:

Név alkatrészei

Titulus

dr., ifj., özv., stb.

Keresztnév

Középső név

Névtől eltérő megszólítás a borítékon

Névhez illesztett utótag a borítékon

Második és további címek

cím típus

Második és további telefonszámok

telefonszám típus

Családi kapcsolatok

Házastárs

Szülő

Családon belüli szerep

Boríték címzésben feltüntetendő további személyek

Családi állapot

Születési adatok

Születési dátum

Születési hely

Születési (leánykori) név

Anyja neve

Egyházi adatok

Egyházközségben betöltött szerep (státusz)

pap, képviselő-testületi tag, világi munkatárs stb

Keresztelés

Elsőáldozás

Bérmálkozás

Bérmaszülő

Tevékenységi kör

Lelkipásztori látogatások

Egyházi közösségi tagság

képviselő testület, karitász, stb.

Egyházadó gyűjtő

Szociális kategória

aktív, tanuló, nyugdíjas, munkanélküli

Saját kategóriák is létrehozhatók.

Vallás

Egyéb adatok

Iskolai végzettség

Foglalkozás

Beosztás

Adóazonosító szám

Adóazonosító jel

Személyi igazolvány száma

Bankszámlaszám

Halálozási adatok

Halálozási dátum

Sírhely

Halál oka

Egyháztagok csoportosítása

Levelezési listák

Státusz

Képviselő testületi tag, elsőpéntekes beteg, elhunyt, elköltözött

Egyházközségi csoportok

Járulék kategóriák

Foglalkozás

Saját kategóriák létrehozása

Tetszőleges levelezési listák, státuszok

Minden saját kategória szerint lehet keresni.

Lazán kapcsolódó személyek nyilvántartása

nem katolikus családtagok, gyerekek, máshová költözöttek, stb.