V. fejezet - Pénzügy, könyvelés

V.1. Nyitó pénzmennyiség beállítása

A programba a nyitó pénzmennyiséget csak az első használatbavételkor kell beállítani. A programban a pénzügyi jelentések nyitó értékébe minden pénzmozgás beleszámít, amelynek kelte a jelentés időszaka előtti. Amikor először veszi használatba a programot, akkor a nyitó összegeket be kell „fizetni” a programba minden bankszámlára és pénztárba, az első könyvelési nap előtti dátummal. Ez a szokásos könyvelés bizonylatokkal történik. Tehát, mondjuk ha a 2010. az első könyvelt év, akkor 2009. december 31-i dátummal kell a befizetéseket könyvelni, bankszámlakivonat és (célszerűen) papír pénztárbizonylat rögzítéssel.

Nyitó pénzmennyiség beállításához általában szükség van a korábbi év megnyitására. Ennek részleteit a Könyvelési időszak beállítása fejezetben találja.