Egyházi költségvetési jogcímek

Bevezetés  
Jogcímek áttekintése  
Jogcímek karbantartása  
Új költségvetési év indítása  
 

Bevezetés

Az egyházi költségvetési jogcímek a pénzmozgások rendszerezésére szolgálnak. A könyvelés egyik feladata, hogy a gazdasági eseményeket besoroljuk az előírt jogcímek valamelyike alá. A jogcímek hierarchikus rendet alkotnak. A kötelezően előírt jogcímeken belül a helyi igényeknek megfelelően további jogcímek használhatók. A programban a jogcímekkel kapcsolatos következő tevékenységeket lehet elvégezni:

 • megtekinteni és karbantartani, módosítani a jogcímek adatait

 • elkészíteni és nyomtatni a költségvetést

 • megnézni a könyvelés aktuális és bármely korábbi időpontbeli állását

 • megnézni és nyomtatni a zárszámadást

 • jogcímenként megnézni a tételes könyvelést

 • újabb költségvetési évet nyitni

A programban szét van választva az egyházi költségvetési jogcímek karbantartása a költségvetés, zárszámadás, főkönyvi kivonat számítástól.

Az egyházi költségvetés karbantartás a Pénzügy/Beállítások/Egyházi költségvetési jogcímek karbantartás menüpont alól indítható.

A költségvetés, zárszámadás, főkönyvi kivonat készítés pedig a Pénzügy/Jelentések/Költségvetés-zárszámadás menüpont alatt található. A következőkben az ezen menüpont alatt található lehetőségeket részletezzük.

Jogcímek áttekintése

A baloldali panel tartalmazza a jogcímeket hierarchikusan elrendezve, évenkénti csoportosításban. A jogcím előtti plusz jelre kattintva lehet a jogcím alábontását megtekinteni, illetve az ezáltal megjelenő mínusz jellel csukhatjuk be a megjelenített részfát. (A baloldal legszélén található harmadik gombbal () egyszerre három szintet nyithatunk a hierarchiában, így két-három kattintással az egész struktúrát láthatjuk.)

Az év alatt a második szinten találhatóak a Költségvetési jogcímek, amely alatt szerepelnek az egyházi törvény által rögzített jogcímek. Az Átmenő tételek alatt olyan jogcímek találhatók, amelyekre lehet könyvelni, de nem részei a költségvetésnek, a gyülekezet életét nem érintik.

A jobboldali panel három fülre van osztva, amelyeken a bal oldalon kiválasztott jogcím alapján különböző információkat lehet találni.

Fontos: Ezen a panelon állva nem módosíthatjuk az adatokat, illetve csak a baloldali panelon mozogva változnak az adatok a jobboldalon.

Tekintsük át sorrendben a megjeleníthető adatokat.

 • Főkönyvi kivonat fül


A fül felső sávjában az időszak megadására van lehetőség. Az ablak többi részének működését az itt megadott időintervallum és a bal oldalon kiválasztott jogcím határozza meg. A kijelölt időszakot megváltoztatni felül, a fülek alatti mezőben lehet, amit a ikonnal vagy az Enter billentyű megnyomásával lehet érvényesíteni)

 


A fül többi részét a főkönyvi kivonat táblázata foglalja el. Ebben megjelennek a baloldalon kiválasztott jogcím, illetve a hierarchiában alatta elhelyezkedő jogcímek és a megadott időszak szerinti könyvelések összesítései. Az összegek mindig magukba foglalják az adott jogcímre és az alá tartozó jogcímekre könyvelt összegeket.

A táblázat oszlopai a következők:

 • az első oszlop a jogcím nevét tartalmazza, a következő a

 • nyitó (az időszak kezdete előtti napig történt pénzmozgások összesen), majd a

 • forgalom (az időszak kezdő és záró napján illetve a köztes napokon történt pénzmozgások összesen), illetve a

 • záró értéket találjuk. A záró egyenleg a nyitó egyenlegből és a forgalomból számított összeg (azaz nyitó+forgalom=záró).

 • A tervezett mezője a költségvetésben megadott összeg.

 • Az eltérés mező megmutatja, hogy a záró egyenleg mennyivel tér el a tervezettől, (záró-tervezett)*a jogcím tipikus előjele. Ez bevételeknél +1, kiadásoknál -1.

 • A teljesítés mező tartalmazza, hogy a terv hány százalékát teljesítettük. Ha a 110%-ot elértük, vagy meghaladtuk, akkor az egész sor piros színnel van kiemelve. (Ha nem volt előre megadva tervezett összeg, akkor ezt a tervezett 0 szöveg jelzi.)

 • Az utolsó három oszlop a táblázat fölött megadott időszak végére időarányosan kiszámolt tervezett összeget és az ehhez hasonlított eltéréseket tartalmazza.

Ha a baloldali Jogcímek panelon a Költségvetési jogcímek jogcímet választjuk ki, akkor a baloldali panel, a fentieken túl egy összehasonlítást is tartalmaz a táblázat végén, megfelelően a zárszámadási előírásnak.

A jogcímre könyvelt pénzmozgások fül

Olyan jogcímen állva, amelyre történhet könyvelés, ezen a fülön részletezve megjelennek a megadatott időszakban a kiválasztott jogcímre könyvelt pénzmozgások. Részletesebben  a Jogcímre könyvelt pénzmozgások fül a zárszámadásban azokat a pénzmozgásokat (akár banki, akár pénztári) mutatja, amelyek:
- a Főkönyvi kivonat (előző) fülön megadott időszakban történtek. Azaz ez a zárszámadás táblázat a Forgalom oszlopában található összeg részletezése.
- a bal oldalon kiválasztott (tehát nem a zárszámadás adatait mutató táblázatban) jogcímre lettek könyvelve. Azaz összesítő jogcímekre, amelyekre közvetlenül nem könyvel (pl.: II.Perselypénzek) nem mutat semmit. Itt először ki kell választani a kérdéses jogcímet (a zárszámadás is csak a kiválasztott jogcímet fogja mutatni), és utána kell átlépni a pénzmozgásokra.
Ez megfelel a Gazdasági események ablak tartalmának, ha ott szűrési feltételként a kiválasztott jogcímet, és a pénzmozgás keltének a megadott időszakot állítjuk be.

 

Akkor mutatja a pénzmozgásokat, ha a bal felső sarokban található "Zárszámadás frissítés" négyzetben pipa van.
Ha megváltoztatjuk az időszak beállítást, akkor a jogcímről el kell lépni egy másikra, és újra visszalépve frissül a táblázat.


Adatlap fül

A kiválasztott jogcím minden adatát megtekinthetjük ebben a nézetben.

Jogcímek karbantartása

Új jogcímet a zöld plusz gombra () kattintva vehetünk fel. A megjelenő adatbeviteli ablakban meg kell adni az új jogcím nevét és a költségvetési évet, majd az összesítő jogcímet, ami alá közvetlenül tartozik. Vegyük fel, hogy lehet-e a jogcímre könyvelni, vagy sem. (Ha igen, akkor pénztárbizonylatokban, bankszámlakivonaton választhatjuk ezt a jogcímet, ha nem, akkor összesítő jogcímet vettünk fel.) Vegyük fel (ha van) a költségvetés által meghatározott tervezett összeget. Ha elmentettük () a jogcímet, akkor kattintsunk a ikonra, amely a hierarchiában megfelelő helyre illeszti az új adatot.

A műveletek ikon () használatával törölhetünk (), illetve módosíthatunk () egy jogcímet, figyelembe véve azt a megkötést, hogy olyan jogcímet nem törölhetünk, amelyre már könyvelve volt, vagy amely alatt további jogcímek szerepelnek.

Új költségvetési év indítása

Tekintettel arra, hogy a költségvetési jogcímek két év között megváltozhatnak, ezért a programban minden évnek saját jogcím rendje van. Új év kezdetén ezt létre kell hozni. Meg lehet ezt tenni egyesével felvéve a jogcímeket és megadva a következő évet, azonban a program lehetőséget biztosít a meglévő jogcím rend lemásolására. Így csak a különbségeket kell egyenként átvezetni.

A következő a teendőnk az egyházi költségvetési jogcímek ablakban:

 • az előző évi jogcím hierarchia legfelső elemét kell kiválasztani a bal oldalon

 • a műveletek gomb () által felkínált lehetőségekből a Jogcímek másolása új költségvetési évhez menüpontot válasszuk ki.

 • adjuk meg az új költségvetési évet, - ha még nincs, akkor itt fel is vehetjük a lista új adatgombjával

 • a program elkészíti a másolatot a kiválasztott, és minden alatta lévő jogcímről, átírva a költségvetési évet a megadottra

 • a jogcím hierarchia legfelső elemét átnevezhetjük a módosítás gombra () kattintva (Például: Másolat-2005 évi jogcímek helyett 2006 évi jogcímek).

designed by bizart SZEDICOMP Kft. 2000 Szentendre, Csillag utca 1. tel.: 06/20/9445-311 info@szedicomp.hu